Contra-indicaties

Een negatief advies om te behandelen geldt voor personen

-met electrische implantaten (pacemaker, etc.)
-die lijden aan epilepsie
-die lijden aan kanker
-die te jong zijn (< 2 jaar)
-die zwanger zijn
-met recentelijk (minder dan drie maanden geleden) hersen- of hartinfarct of acute trombose.

De therapie kan veilig worden gebruikt door personen met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen implantaten.